Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken

Dokument nr. 8:129 (2007-2008), Innst. S. nr. 60 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingebrigt S. Sørfonn, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 60 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti - om å be Regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken og bedring av rammebetingelsene for miljøvennlig avfallshåndtering, og som ble vedlagt protokollen. Hovedlinjene i forslaget ble støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008