Forslag fra stortingsrepresentantene Kjellbjørg Lunde og Lisbeth Holand om oppheving av visumplikten for asylsøkere fra Bosnia-Hersegovina

Dokument nr. 8:3, innst. S. nr. 50 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde, Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1993 Innst. S. nr. 50 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994