Forslag fra stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik på vegne av Kristelig Folkeparti: Stortinget ber Regjeringen oppheve visumplikten for flyktninger fra Bosnia.

Innst. S. nr. 50 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1993 Innst. S. nr. 50 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994