Representantforslag om startlån og boligpolitikk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Trine Skei Grande, Vera Lysklætt Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 94 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet representantforslaget om startlån og boligpolitikk. Det er enighet om at det er behov for nye tiltak i boligpolitikken, blant annet kan det være aktuelt å utvide den maksimale nedbetalingstiden for startlån fra 20 til 30 år. Representatforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2008