Foreldelse ved søksmål fra tidligere barnehjemsbarn mv.

Dokument nr. 8:142 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Karin S. Woldseth, Laila Dåvøy, Odd Einar Dørum Forslag fra (H), (V), (KrF) og (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet i henhold til Forretningsordenen § 47.