Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 4 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.10.1993 Innst. S. nr. 4 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1993