Barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 22.01.2009 Innst. O. nr. 37 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget slutter seg enstemmig til lovforslaget om opprettelse av en barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernsaker.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2009

   Behandlet i Odelstinget: 19.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2009