Lov om endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 3, besl. O. nr. 9 for 1993-94, beslutning. O. nr. 9 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.11.1993 Innst. O. nr. 3 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.1993

   Behandlet i Odelstinget: 09.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1993