Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Fatland, Eva R. Finstad og Oddvard Nilsen om mer miljøvennlige retningslinjer for fremføring av høyspentforbindelser gjennom/ved tettbebyggelse og i estetisk sårbart landskap med betydelig allmenn ferdsel

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 97 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva R. Finstad, Gunnar Fatland, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 25.02.1994 Innst. S. nr. 97 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994