Rv 858, Ryaforbindelsen i Tromsø

St.prp. nr. 76 (2007-2008), Innst. S. nr. 30 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 30 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med framlegg frå Regjeringa vedteke bygging og finansiering av riksveg 858 Ryaforbindelsen, ein undersjøisk tunnel mellom Balsnes og Larseng i Tromsø kommune. Prosjektet erstattar ferjesambandet Vikran-Larseng. Kostnadsoverslaget er 250 mill. kroner. Finansieringa består av ordinære statlege midlar, innspara ferjetilskot, bompengar i 19 år og lokale tilskot. Anleggsarbeidet er planlagt starta i første halvår 2009 og med fullføring i våren 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008