EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort

St.prp. nr. 79 (2007-2008), Innst. S. nr. 31 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 31 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2006/126/EF om førerkort. Gjennomføring av direktivet vil fremme harmoniseringen av førerkortreglene i hele Europa, redusere mulighetene til forfalskning av førerkort, samt forbedre trafikksikkerheten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008