Økt antall asylsøkere

St.prp. nr. 80 (2007-2008), Innst. S. nr. 6 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 14.10.2008 Innst. S. nr. 6 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en å øke bevilgningen knyttet til utlendingsforvaltningen på statsbudsjettet for 2008 med til sammen 423,5 mill. kroner netto. Dette som følge av at prognosen for antall asylsøkere i 2008 er oppjustert til om lag 15 000, mot 10 500 som ble lagt til grunn ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 24.10.2008