Endringer i bevilgningsforslagene for 1994, under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, unntatt kap. 572, Budsjett-innst. S. nr. 11 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1993