Endringer i bevilgningsforslagene for 1994 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, kap 572, Budsjett-innst. S. nr. 5, Tillegg nr. 1 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 26.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 5 Tillegg nr. 1 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1993