Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde ( SND)

St.prp. nr. 10, kap. 2425 og 3571, innst. S. nr. 19 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1993 Innst. S. nr. 19 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993