Endringer i statsbudsjettet for 1993 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 10, unntatt kap. 550, 2425 og 3571, innst. S. nr. 30 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1993 Innst. S. nr. 30 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1993