Lov om sikring mot og erstatning for naturskader ( naturskadeloven)

Ot.prp. nr. 12, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 34 for 1993-94, beslutning. O. nr. 34 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1994 Innst. O. nr. 23 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 24.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 03.03.1994