Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2007

St.meld. nr. 5 (2008-2009), Innst. S. nr. 156 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. S. nr. 156 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget drøftet ulike akuelle problemstillinger i tilknytning til personvern under behandlingen av innstillingen om Datatilsynets og Personvernnemdas årmeldinger for 2007. Det ble vedtatt å vedlegge stortingsmeldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 13.03.2009