Nye kampfly til Forsvaret

St.prp. nr. 36 (2008-2009), Innst. S. nr. 299 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 299 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Mot stemmene til Fremskrittspartiet, har flertallet i Stortinget gitt sin tilslutning til Regjeringen om at det innledes en forhandlingsprosess om kjøp av nye kampfly til Forsvaret av typen F-35 Joint Strike Fighter (JSF) fra den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin. Før oppstart av andre fase i forhandlingsprosessen, tentativt i 2011, vil Regjeringen fremme forslag om fullmakt for kontraktsforhandlinger for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009