Rettferdsvederlag frå statskassa

St.prp. nr. 12 (2008-2009), Innst. S. nr. 107 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 107 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at en søker gis billighetserstatning fra statskassen på 300 000 kroner. I tillegg har Stortinget behandlet orienteringen om arbeidet i billighetserstatningsutvalgene i 2007. Orienteringen omfatter også en omtale av effektiviseringsarbeid i utvalgene og en vurdering av behovet for en prinsipiell gjennomgang av billighetserstatningsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008