Mesterbrev i håndverk og annen næring

Ot.prp. nr. 14 (2008-2009), Innst. O. nr. 32 (2008-2009), beslutning. O. nr. 51 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2008 Innst. O. nr. 32 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i lov om mesterbrev. Lovendringen åpner for at misbruk av mestertittel og mestermerke kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008