Samtykke til inngåelse av Konvensjonen om klaseammunisjon

St.prp. nr. 4 (2008-2009), Innst. S. nr. 27 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2008 Innst. S. nr. 27 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008