Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Talleraas, Svein Ludvigsen og Gunnar Fatland om å gjøre Næringslovutvalget til et permanent organ

Dokument nr. 8:15 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Gunnar Fatland, Svein Ludvigsen (ikke-beh., jf. Forretningsordenens § 47)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet