Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Talleraas, Svein Ludvigsen, Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om opphevelse av åpningstidsloven

Dokument nr. 8:16, innst. S. nr. 100 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Gunnar Fatland, Kjellaug Nakkim, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (ikke bifalt) Innstilling avgitt 03.03.1994 Innst. S. nr. 100 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1994