Pengespilloven m.m. (grasrotandel)

Ot.prp. nr. 11 (2008-2009), Innst. O. nr. 24 (2008-2009), beslutning. O. nr. 41 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. O. nr. 24 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Grasrotandelen er innført i lov om pengespill. Dette medfører at det gis mulighet til å utbetale deler av innsatsen til Norsk Tippings spill til de lokale og regionale frivillige lag, organisasjoner og foreninger den enkelte spiller selv prioriterer når spilleren benytter seg av Norsk Tippings pengespilltilbud. Lovendringen ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008