Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2009

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2008