Representantforslag om en stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk

Dokument nr. 8:16 (2008-2009), Innst. S. nr. 125 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.01.2009 Innst. S. nr. 125 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i et representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet spørsmålet om å legge fram en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfart. Forslaget om en egen melding om norsk luftfart ble ikke bifalt av Stortingets flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.02.2009