Skatteopplegget for 1994 - Lovendringer ( Fordelsbeskatning på grunn av kostbesparelse) ( Pendlere) (Sakens kap. 7, er ikke behandlet i Lagtinget, da siktepunktet med omtalen i Ot.prp. nr. 1 i hovedsak var å orientere om at den aktuelle endring først vil kunne la seg gjennomføre f.o.m. 1994) (25 døgn) (Endringer vedr. kostbesparelse iverksettes gjennom Skattedirektoratets takseringsregler, og trenger ikke lovendring)

Ot.prp. nr. 1, kap. 7, innst. O. nr. 15 for 1993-94, beslutning. O. nr. 16-21 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1993 Innst. O. nr. 15 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1993