Endringer i skattelovgivningen og merverdiavgiftsloven ( skatteloven) ( skattebetalingsloven)

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 15, besl. O. nr. 16-21 for 1993-94, beslutning. O. nr. 16-21 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1993 Innst. O. nr. 15 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1993

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1993