Representantforslag om å be Regjeringen ta nødvendige skritt for å sørge for at staten ikke påberoper seg foreldelse ved søksmål fra tidligere barnehjemsbarn mv.

Dokument nr. 8:17 (2008-2009), Innst. S. nr. 133 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Hans Olav Syversen, Karin S. Woldseth, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H), (V), (KrF) og (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. S. nr. 133 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslaget innebærer at Stortinget ber Regjeringen om å ta de nødvendige skritt for å sikre at staten ikke påberoper seg foreldelse i saker som omhandler erstatning til barn i barnehjem og spesialskoler i perioden 1945-1980. Forslaget, som ble støttet av et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2009