Bompengeordningen på E6

St.prp. nr. 31 (2008-2009), Innst. S. nr. 130 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.02.2009 Innst. S. nr. 130 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å videreføre bompengeinnkrevingen på prosjektet E6 Trondheim-Stjørdal for å delfinansiere endeparsellene Nidelv bru-Grillstad i Trondheim kommune og Værnes-Kvithammer i Stjørdal kommune. Byggingen av disse parsellene - som er kostnadsregnet til 3500 mill. kroner, vil ferdigstille utbyggingen av E6 Trondheim-Stjørdal. Det er lagt opp til at parsellene kan åpnes for trafikk i 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009