Representantforslag om utredning om mulig forlengelse av Flytoget til Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge

Dokument nr. 8:19 (2008-2009), Innst. S. nr. 147 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 147 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ikke bifalt et forslag fra Fremskrittspartiet om utredning om mulig forlengelse av Flytoget til Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge. Flertallet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, undertreker viktigheten av generelt å legge til rette for et godt kollektivtilbud til og fra flyplasser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009