Valg til Norsk kulturråd

Innst. S. nr. 83 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 83 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig forlenget funksjonstiden for de medlemmene og varamedlemmene som er valgt av Stortinget til Norsk kulturråd til 30. juni 2009 i påvente av sak om rådet som er varslet for behandling i Stortinget våren 2009

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2008