Representantforslag om å øke statlig finansiering av ferjeavløsningsprosjekter

Dokument nr. 8:22 (2008-2009), Innst. S. nr. 148 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2009 Innst. S. nr. 148 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å øke finansiering av ferjeavløsningsprosjekter. Forslaget fikk kun FrP's stemmer, og Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen. Flertallet, alle unntatt FrP, viser til at Stortinget vil bli forelagt et forslag til endringer i rammene for ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd så snart som mulig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009