Oppnevning av og mandat for en kommisjon som skal granske påstander om ulovlig overvåking

Innst. S. nr. 60 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.01.1994 Innst. S. nr. 60 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.02.1994