Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner og Ingvald Godal om endring av forskrift om opptak til regionale høyskoler ( tilleggspoeng for militærtjeneste)

Dokument nr. 8:22, innst. S. nr. 108 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvald Godal, Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 22.03.1994 Innst. S. nr. 108 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.04.1994