Representantforslag om utsettelse av ikrafttredelsen av tomtefesteinstruksen

Dokument nr. 8:26 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Dagrun Eriksen, Ine M. Eriksen Søreide, Odd Einar Dørum Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V)

Saksgang

  1. Status