Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utlendingsloven

Ot.prp. nr. 26 (2008-2009), Innst. O. nr. 54 (2008-2009), beslutning. O. nr. 72 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 12.03.2009Innst. O. nr. 54 (2008-2009)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Mot stemmene til Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre har Odelstinget vedtatt at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, flyktningstatus eller har opphold gjennom regelverket om familieinnvandring, som hovedregel må ha fire års arbeid eller utdanning for at de skal kunne innvilges familiteetablering. Formålet er å redusere ankomsten av asylsøkere som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og at kravet skal virke som et incentiv til å ta arbeid og utdanning.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.03.2009

  Behandlet i Odelstinget: 24.03.2009

  Behandlet i Lagtinget: 02.04.2009