Representantforslag om en handlingsplan for å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Ivar Kristiansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.04.2009 Innst. S. nr. 207 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre - om å be Regjeringen fremme en handlingsplan med konkrete tiltak for å avverge en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal, og å legge denne fram for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2009, er vedlagt protokollen. Forslaget fikk støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2009