Representantforslag om skattekutt for frivillig sektor

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.03.2009 Innst. S. nr. 182 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om skattekutt for frivillig sektor. Forslaget fikk støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, mens flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, gikk inn for at forslaget skulle vedlegges protokollen. Flertallet uttaler i innstillingen fra finanskomiteen bl.a. at det er tilfreds med at Regjeringen satser på frivillig sektor og at den legger vekt på å bruke de best egnede virkemidler for å støtte sektoren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009