Pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Innst. O. nr. 38 (2008-2009), beslutning. O. nr. 54 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Innstilling avgitt 29.01.2009 Innst. O. nr. 38 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Endringene innebærer at Stortingets pensjonsordning ikke lenger skal adminstreres av Pensjonsstyret i Stortinget, men at denne oppgaven overføres til Statens Pensjonskasse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2009

   Behandlet i Odelstinget: 03.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.02.2009