Trygdeoppgjeret 2009

St.prp. nr. 84 (2008-2009), Innst. S. nr. 365 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 365 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet tygdeoppgjøret for 2009. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 2 625 kroner og settes til 72 881 kroner fra 1. mai 2009. Særtillegget i folketrygden, ordinær sats er satt til 97 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009