Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009

St.prp. nr. 67 (2008-2009), Innst. S. nr. 355 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2009 Innst. S. nr. 355 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009 fremmet Regjeringen forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet 2009. I tråd med komiteens innstilling ble Regjeringens bevilgningsforslag vedtatt uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2009