Norsk sjøpattedyrpolitikk

St.meld. nr. 46 (2008-2009), Innst. 156 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 156 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om norsk sjøpattedyrpolitikk.Stortinget understreker Norges rett til å høste av levende marine ressurser basert på hensynet til bærekraft og best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap.Stortinget har enstemmig besluttet å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010