Investeringar i Forsvaret

St.prp. nr. 70 (2008-2009), Innst. S. nr. 370 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 370 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til oppstarting av 6 nye investeringsprosjekt i Forvaret og enstemmig gitt sin tilslutning til det fremlagte forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009