Brannsikkerhet

St.meld. nr. 35 (2008-2009), Innst. 153 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2010 Innst. 153 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2010