Hvilket organ i Stortinget som skal ha konsultasjoner med Regjeringen om EØS-saker

Innst. S. nr. 112 for1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.04.1994 Innst. S. nr. 112 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1994