Innstilling fra Stortingets presidentskap om hvilket organ i Stortinget som skal ha konsultasjoner med Regjeringen om EØS-saker.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 112 (1993-1994)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 6