Verksemda i Avinor AS

St.meld. nr. 48 (2008-2009), Innst. 95 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 95 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i melding fra Regjeringen drøftet virsomheten i det statlige selskapet Avinor AS for perioden 2008-2010. Avinor står foran store investerings- og finansieringsutfordringer i de nærmeste årene, bl.a. er utforming av flyplasser skjerpet som et ledd i arbeidet med sikkerhet. Redusert flytrafikk har også virket negativt inn på inntektene i Avinor, Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009