Avtale mellom Norge og Island vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster

St.prp. nr. 43 (2008-2009), Innst. S. nr. 198 (2008-2009)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.04.2009 Innst. S. nr. 198 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.04.2009

  Behandlet i Stortinget: 07.05.2009