Avtale mellom Norge og Island vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster

St.prp. nr. 43 (2008-2009), Innst. S. nr. 198 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.04.2009 Innst. S. nr. 198 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2009